Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Regulamin serwisu

 • Administrator – Firma Aplit – Grzegorz Malinowski z siedzibą w Koninie, przy ul. Karłowicza 8/32, NIP: 665-180-95-85, REGON: 300137480
 • salenawesela.pl - portal weselny, obsługiwany przez Administratora, nazywane dalej Serwisem
 • Reklamodawca (użytkownik) - osoba fizyczna, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w Serwisie www.salenawesela.pl
 • Opłata abonamentowa - uiszczane przez Klienta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie przesłanego zamówienia oferowanego przez Serwis na rzecz Klienta

Zasady ogólne korzystania z serwisu.

Poniższe zasady mają na celu dbanie o jakość wpisów zamieszczanych w serwisie www.salenawesela.pl, a przez to poprawienie komfortu użytkowania serwisu przez odwiedzających, zainteresowanych ofertą.

 1. Aplit – Grzegorz Malinowski właściciel serwisu www.salenawesela.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz zdjęcia wykorzystane do przygotowania prezentacji w Serwisie, przesłane przez prezentowane lokale/obiekty weselne.
 2. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdy zostaną naruszone (autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić szkodę w całości, łącznie ze zwrotem kosztów postępowań prawnych.

Zasady dostarczania treści i zdjęć do prezentacji - reklamy.

 1. Treść do prezentacji i zdjęcia, a także materiały do artykułu sponsorowanego, materiału prasowego, mailingu, bądź innej formy reklamy przygotowuje Reklamodawca.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych treści oraz zdjęć.
 3. Wpisy będą kontrolowane pod względem unikalności i jakości. Treść nie może być duplikatem pochodzącym z innej strony, bądź serwisu. W takim przypadku Administrator będzie dokonywał modyfikacji treści bez informowania użytkownika.
 4. Administrator ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści oraz zdjęć zamieszczonych w serwisie jeśli są one niezgodne z prawem polskim lub naruszają prawa osób trzecich.

Zasady dokonywania płatności, reklamacji.

 1. Ceny za opłaty abonamentowe w Serwisie ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie reklamy w Serwisie wynosi 7 dni od daty doręczenia faktury proforma wystawionej przez Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad i usterek zamieszczonej prezentacji, bądź innej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia u handlowca.
 4. Reklamację rozpatruje pracownik upoważniony przez Administratora.
 5. Reklamacja może być uzasadniona, bądź nie. Jeśli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązany jest usunąć wady i usterki prezentacji, bądź innej zamówionej reklamy, np:. (poprzez jej ponowne zamieszczenie w Serwisie, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.)
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika od obowiązku zapłaty za zamieszczenia reklamy w Serwisie.
 7. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Newsletter i mailing

 1. Wydawcą newslettera jest Aplit – Grzegorz Malinowski z siedzibą w Koninie.
 2. W ramach usługi do użytkowników wysyłana jest w sposób cykliczny przesyłka za pośrednictwem poczty e-mail (Newsletter), zawierająca informacje o aktualnych wydarzeniach oraz innych tematach związanych z portalem www.salenawesela.pl
 3. Subskrybcja Newslettera jest usługą bezpłatną oraz dostępną dla każdego użytkownika serwisu www.salenawesela.pl
 4. Zamówienie przez użytkownika Newslettera oraz rejestracja w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz o akcjach promocyjnych.
 5. Subskrybent Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego na dole każdej wiadomości.
 6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newslettera i działaniem Serwisu
 7. Adres e-mail podany przez subskrybenta nie będzie udostępniany osobom trzecim bez jego zgody.

Prywatność

 1. 1. Proces rejestracji obiektu, lokalu weselnego wiąże się z przekazaniem danych osobowych i danych firmowych (podaniem imienia i nazwiska, adresu email, nazwy instytucji którą reprezentuje). Użytkownik sam decyduje, które dane będą opublikowane w Serwisie www.salenawesela.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do zmiany wszelkich opublikowanych danych teleadresowych zgłaszając ten fakt na administrator@salenawesela.pl.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim!
 4. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz o akcjach promocyjnych serwisu oraz firm, serwisów partnerskich.
 5. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązywać w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej.
 2. Korzystanie przez obiekt/lokal (użytkownika, reklamodawcy) z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.
 3. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne korzystania z serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 01.08.2012.

Lokale weselne | Sale weselne | Artykuły i Poradniki | Partnerzy | Dodaj Obiekt/Salę | Reklama | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2011 - 2024 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.